1.png

2.png

传统线包式构架:

优点:1.设计简单;

          2.成本低

缺点:1.变压器体积大;

          2.电表笨重,运输费高;

          3.次级侧电压不稳,随220V波动而变化,

          范围会在13.5-36V波动ACDC表构架:

优点:1.带载能力提升;

          2.次级侧电压稳定;

          3.次级侧器件耐压范围可降档,成本缩减

缺点:1.设计难度增加;

          2.成本略微增加,但相比传统线包式构架,

         负载加大后,还是ACDC方案可行性更高。


留言板

留言板

姓名
邮箱
验证码点击更换
问题
发送